Přál bych si Louny, které by byly zelenější a vydaly se cestou udržitelnosti. Proto jsme letos posílili termíny BIO sběrových sobot. První jarní svoz bioodpadu proběhl tuto sobotu, další je plánován na 23. dubna 2022. Po městě bude opět rozmířstěno celkem 9 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad.  Do nich budete moci vyhodit větve, trávu, listí a další rostlinný odpad.

Na webových stránkách města naleznete mapu rozmístění těchto kontejnerů. Tato akce je určena pouze pro občany města Louny.