Problematiku ekonomického a zároveň ekologického nakládání s odpady už jsem párkrát zmiňoval. Není to věc, kterou by řešily jen Louny, ale široko daleko pouze naše měst má zaveden tzv. motivační poplatek, který je navázán na množství produkovaného odpadu.

Ověřili jsme si to na jednání Kulatého stolu k odpadovému hospodářství, jehož se zúčastnili zástupci devíti severočeských měst. Pouze v Lounech jsme zohlednili míru třídění odpadu a jeho množství. Jsem rád, že se za dobu mého starostování podařilo tuto věc prosadit. Je to přece jen výhodnější než paušální poplatek, takže i Vaše peněženky to jistě ocení!

Úspěšně pokračuje i náš boj proti autovrakům ve veřejném prostoru. Do konce února budou odtaženy další dva vraky. Oba zabírají místo na Zeleném náměstí.

Za rok a půl od přijaté novely zákona, která nám konečně umožnila něco s autovraky dělat, jsme se zbavili celkem 50 aut. Auta byla buď odtažena nebo byli jejich majitelé donuceni je z daného místa odstranit. Velice ceníme tipy na další vraky, které nám zasíláte. Zároveň prosím o trpělivost, jelikož byrokracie s tím spojená je náročná. To nás ale neodradí! Děláme to pro Vás a pro lepší Louny.