Popis projektu

Ceny energií letí nahoru. Řešení není jen ve snižování spotřeby, ale v technologiích, stavebních opatřeních a optimalizaci zdrojů. Alternativní zdroje energie jsou nyní dostupnější a mohou přispět k energetické bezpečnosti celé země, i k významným úsporám našeho města.

»» Připravit energetický plán města ve spolupráci s profesionály v této oblasti – energetické audity staveb v majetku města, návrh opatření a urychlení investic, které přinesou energetické úspory (zateplení, optimalizace způsobů vytápění a chlazení budov, chytré řešení osvětlení apod.)
»» Umístit soláry na všechny vhodné střechy škol a jiných veřejných budov, prověřit možnosti realizace tepelných čerpadel v kombinaci s FVE panely a možnosti realizace kogeneračních jednotek.
»»Zavést chytré větrání ve školách i na úřadě a v dalších městských budovách. Řízená výměna vydýchaného vzduchu (rekuperace) dokáže zajistit čerstvý vzduch a přitom využít teplo, které by se jinak ztratilo větráním.
»» Budovat zelené střechy a kombinovat je s fotovoltaickými panely. Zelená střecha lépe izoluje a zlepšuje mikroklima ve svém okolí.
»» Zasakování a případně i další využívání dešťové vody pomáhá v boji proti suchu, zlepšuje mikroklima ulic a současně šetří městu náklady za odvádění vody do jednotné kanalizace.

 

Město hospodaří dobře, na účtech máme zhruba o 100 mil. Kč více než před čtyřmi lety. Nejdůležitější povinností dobrého hospodáře je řádně spravovat rozpočet. Chceme našim nástupcům předat pokladnu s dostatkem peněz na další rozvoj Loun.
Už dnes víme, že že nás pravděpodobně čeká ta nejšílenější doba za celou dobu existence naší republiky.  Cena za energie v rozpočtu města poprvé přesáhne padesát milionů korun. Nové vedení města musí najít řešení v úloze, kde jsou jen tři řešení: radikální úspory na provozu, což se dotkne lidí i služeb, nebo zastavit investice nebo si půjčit a prodloužit úvěr, který splácíme. Budoucí tým na radnici by měl vědět, jak se financuje naše město, kolik stojí investiční akce, má přehled o provozu a nečekaných výdajích. Rozvoj Loun se nesmí zastavit.