Popis projektu

Proběhla videokonference starostů se zástupci kraje na téma ukrajinské uprchlické krize. Nebylo to první jednání a bohužel zatím nebude ani poslední. Nedávno se mě někdo ptal, jaké to je řídit město v době, kdy se jde z krize do krize. Nebudu zastírat, je to těžké. Ale pokud se, tak jako já, obklopíte kompetentními a akceschopnými lidmi, je to všechno snazší.

Skvěle funguje například spolupráce radnice s veřejnými institucemi – v našem případě odboru školství, mateřské školy a městské knihovny, které ve velmi krátkém čase připravily adaptační klub pro ukrajinské děti. Více se o něm dozvíte zde: https://1url.cz/@AklubLN

V Lounech nám hodně pomáhá i místní ukrajinská komunita a dobrovolníci. Díky nim se tak rozjelo a skvěle funguje Kontaktní centrum Louny – Ukrajina.

Podobně akční bylo i vedení Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. Během týdne tak bylo zajištěno vybudování sociálního zařízení a kuchyně v přízemí domu č.p. 510 v ul. Na Valích, kde vznikne prostor pro nouzové/evakuační ubytování s 23 lůžky. Nyní bude využito pro dočasné ubytování lidí prchajících před válkou a po opadnutí krize bude prostor připraven pro potřeby občanů města při nenadálých situacích, jež budou vyžadovat evakuaci.

Všem, kteří se podíleli na výše uvedených projektech bych tímto způsobem chtěl velmi poděkovat. Vaší práce a obětavosti si nesmírně vážím.