Lounský starosta Pavel Janda (37) načíná poslední rok tohoto volebního období. Ptali jsme se, jaké investice město čekají, jak Louny zasáhl covid a také proč chce znovu kandidovat na starostu.

Co přinesl rok 2021 pro Louny a co vám přineslo největší radost? Za co byste pochválil svůj tým na radnici?

Asi to největší ocenění, co jsme dostali, se pojí s městskou plaveckou halou, kterou jsme začali stavět těsně před mým nástupem, v listopadu 2018 se poklepalo na základní kámen. Během roku a půl jsme bazén dokázali postavit při dodržení rozpočtu, včas a těší mě, že máme pozitivní ohlasy jak od plavců a návštěvníků, tak od odborné veřejnosti, která novostavbu ocenila titulem Stavba roku. Je to velká věc, pro město i pro naše oddělení investic. Kolegyně, které to měly na starosti, uhlídaly, že byl hotový včas a bez vícenákladů.  Je to samozřejmě ocenění i pro zhotovitele a pana architekta Kudlu a jeho tým. Úspěch Louny zviditelnil, měli jsme tu několik delegací z jiných měst z Česka a Slovenska, kteří se přijeli podívat, jak to může dopadnout, a chtěly slyšet pozitiva i ta rizika.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům města, a všem, kteří pracují v některé z pomáhajících profesí, protože covid nás otravuje už druhým rokem a komplikuje fungování jednotlivců i města.

Když jsme u covidu

, jaké pandemie přinesla nejzásadnější důsledky pro město?
Musím říct, že přes všechno zlé, co se muselo zvládat, jsme získali určitou zkušenost při krizovém řízení, ale nestojí to za ty dva roky. V roce 2020 jsme seškrtali 28 milionů z rozpočtu, odsunuli jsme investice. Úsporně jsme se postavili i k rozpočtu 2021, který se tím pádem ekonomicky docela vydařil, protože zatím, a zdůrazňuji zatím, ty dopady jako obce tolik nepociťujeme. Musím zaklepat, že rozpočtu města se to dosud zásadně nedotklo. Je to také tím, že Louny jsou v dobré finanční kondici, vždy jsme hospodařili opatrně.

Přinesla pandemie i něco pozitivního?
Třeba to, že si povídáme videokonferenčně (rozhovor veden na dálku – pozn. aut.), čímž se odbourala spousta schůzek, ale to je jen třešnička. Myslím, že se ukázalo, že nejen v městských organizacích i celkově město Louny funguje skvěle. Měli jsme spoustu dobrovolníků, kteří pomáhali.

Jaké budou zásadní události v letošním roce? Na co se mohou lidé těšit?
Je to čtvrtý rok z funkčního období, které bylo více než z poloviny ovlivněno covidem, takže ne všechno, co jsme chtěli, tak se povedlo. Ale dost jsme toho udělali a chceme pokračovat, v letošním roce máme 100 milionů korun na investice a opravy. Největší investicí je třetí, poslední etapa revitalizace letního cvičiště. Chceme udělat nový skatepark, multifunkční hřiště s univerzálním povrchem a zahrnout do toho celé okolí, aby to mělo hlavu a patu. Podle projektu je cena 43 milionů,uvidíme, za kolik se to vysoutěží.
Druhou velkou investicí je revitalizace sídliště pod kasárnami, či pod Kauflandem, to už máme vysoutěžené. Čeká nás první etapa, vznikala v součinnosti s místními občany a s ohledem na jejich připomínky.
V tom by sem rád chtěl pokračovat, komunikace s lidmi, setkávání se s nimi přímo na místě. Máme to připravené, bohužel covid to pozdržel.

Už jste oznámil, že budete znovu kandidovat v komunálních volbách. Proč a máte nějaký vysněný projekt, který byste chtěl realizovat?
Mám představu, jak by město Louny mohlo vypadat za pár let a jakým směrem se má ubírat. I kdybychom měli čtyři roky bez covidu, tak i čtyři roky jsou z mého pohledu relativně málo. Chtěl bych dotáhnout koncepční věci. Máme několik starých rozvojových studií na rozvojové plochy a úplně to neodpovídá dnešní situaci. Původně se počítalo na velkých plochách s velkou solitérní zástavbou a parcelací, což má neblahé efekty. Málokdo si může tak drahý pozemek koupit a postavit na něm dům, navíc je potřeba veřejný prostor udělat tak, aby to nevypadalo jako sídliště položené naležato bez možnosti vyžití. A když budeme mít málo občanů na velkém území, tak v určitý chvíli dojdeme do stádia, kdy za dvacet let nebudeme mít na údržbu města. Chceme aktualizovat rozvojové studie pro plochy, kde se spíš dříve než později začne stavět. Aby se jednalo o plnohodnotnou součást města, kde budou lidé spokojení.
Priority jsou dané. Aby se lidem v Lounech dobře žilo, potřebujeme mít kvalitní školy, volnočasové vyžití, dobré spojení za prací. Tady jsem rád, že postupuje komunikace s ŘSD a předávání informací o stavbě D7. Aktivně bych chtěl přistoupit k projektu vysokorychlostní tratě Poohří, což by měla být odbočka hlavní tratě na Ústí do Mostu přes Louny. To by regionu mohlo hodně pomoci a myslím si, že si to zaslouží.

Co byste popřál občanům do nového roku?
Rád bych všem popřál pevné zdraví, trpělivost a duševní pohodu, protože je toho na všechny docela dost. Popřál bych, aby se nám v Lounech dobře žilo. Velice rád bych se také s občany následujících devět měsíců vídal ještě více než doteď, ale je otázka, jestli to bude možné.

Vyšlo 5.1.2022 v Týdeníku Lounska PRESS